جدول زمانبندی و نقشه محل برگزاری

جهت اطلاع از  جدول زمانبندی کنفرانس فایل زیر را دانلود کنید
محل برگزاری
قزوین ، دانشگاه بین المللی امام خمینی ، پژوهشکده آینده پژوهی  محورهای همایش

 
تاریخ های مهم
 
دبیرخانه همایش
 
کد اختصاصی:ISC
9617102201


دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)